กองช่าง


ออนไลน์ : 12

หัวข้อ :: กองช่าง

กองช่าง


นายพัฒนา ขัตติยะบุตร
ผู้อำนวยการกองช่างเทสบาลตำบลชมสะอาด


นายพงษ์ศักดิ์ สิทธิราช
ผู้ช่วยนายช่างโยธา


นายจักกริช วงสุโธ
พนักงานผลิตน้ำปะปา


นายไพรโรจน์ ชินคำ
จ้างเหมาบริการ


นางสาวสุกัญญา วิระษร
จ้างเหมาบริการ