ข่าวประชาสัมพันธ์ : เทศบาลตำบลชมสะอาด อำเภอเมยวดี จังหวัดร้อยเอ็ด


ออนไลน์ : 10

หัวข้อข่าว วันที่ ผู้ชม
สืบสานวัฒนธรรมไทย ร่วมใจลอยกระทง ประจำปี พ.ศ.2564 18 พ.ย. 64 7
แต่งตั้งพนักงานสำรวจ พนักงานประเมินและพนักงานเก็บภาษี ตาม พรบ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 2562 11 ส.ค. 64 37
ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์เข้าทำการสำรวจเพื่อปรับปรุงข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 11 ส.ค. 64 31
แต่งตั้งพนักงานสำรวจ พนักงานประเมินและพนักงานเก็บภาษี ตาม พรบ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 2562 11 ส.ค. 64 34
การขายทอดตลาดครุภัณฑ์ที่ชำรุดเสื่อมสภาพ โดยวิธีประมูลด้วยวาจา 14 ก.ค. 64 46
ประชาสัมพันธ์การปิดตลาดกลางเพื่อการเกษตร 8 ก.ค. 64 38
ให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลชมสะอาด 4 ก.พ. 64 115
กำหนดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล 1 ก.พ. 64 101
จดหมายข่าว ภาษีป้าย 6 ม.ค. 64 16
ขอเชิญเที่ยวงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2563 27 ต.ค. 63 92
เรื่อง ให้ใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 21 ก.ย. 63 14
จดหมายข่าว เกี่ยวกับภาษี 6 ม.ค. 63 15
ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 27 มิ.ย. 62 88