วิสัยทัศน์-พันธกิจ


ออนไลน์ : 7

หัวข้อ :: วิสัยทัศน์-พันธกิจ

วิสัยทัศน์
เทศบาลตำบลชมสะอาด


วิสัยทัศน์
“พัฒนาคน พัฒนางาน สืบสานวัฒนธรรม”

พันธกิจ

วันที่ : 14 มิถุนายน 62   View : 258