อัลบั้มภาพ


ออนไลน์ : 9

สืบสานวัฒนธรรมไทย ร่วมใจลอยกระทง ประจำปี พ.ศ.2564

เทศบาลตำบลชมสะอาด ร่วมสืบสานวัฒนธรรมไทย ร่วมใจลอยกระทง ประจำปี พ.ศ. 2564... วันที่ 19 พ.ย. 64 (ดูู 7)

โครงการสนับสนุนส่งเสริมป้องกันและแก้ไขโรคระบาด(โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019) (COVID-19)

โครงการสนันสนุนป้องกันและแก้ไขโรคระบาด(โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) วันที่ 22 กันยายน 2564 ณ  เทศบาลตำบลชมสะอาด ตำบลชมสะอาด อำเภอเมยวดี จังหวัดร้อยเอ็ด... วันที่ 22 ก.ย. 64 (ดูู 46)

โรงทานเสริมสร้างการมีส่วนร่วมเทศบาลตำบลชมสะอาด

เทศบาลตำบลชมสะอาดร่วมกับพระครูสมุห์สุริยา สุภทฺโท วัดศรีมงคล พร้อมด้วยคณะสงฆ์และญาติธรมมสายบุญทุกท่านได้มีส่วนร่วมจัดทำโรงทานเสริมสร้างการมีส่วนร่วม ณ วัดปราสาทวิชัย ต.ชมสะอาด อ.เมยวดี จ.ร้อยเอ็ด... วันที่ 14 ก.ย. 64 (ดูู 75)

ขุดลอกคลองระบายน้ำภายในหมู่บ้านชุมชนตำบลชมสะอาด

ขุดลอกคลองระบายน้ำภายในหมู่บ้านชุมชนตำบลชมสะอาด... วันที่ 23 ส.ค. 64 (ดูู 30)

เทศบาลตำบลชมสะอาดมอบสิ่งของเครื่องนอน

เทศบาลตำบลชมสะอาดร่วมกับอำเภอเมยวดีมองสิ่งของช่วยเหลือผู้พักคอยป้องกันโควิด 2019  ณ ศูนย์ที่ว่าการอำเภอเมยวดี อำเภอเมยวดี จังหวัดร้อยเอ็ด... วันที่ 13 ก.ค. 64 (ดูู 35)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ดสนับสนุนเวชภัณฑ์ป้องกันและควบคุมโรคในสัตว์โรคลัมปี สกิน

องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ดสนับสนุนเวชภัณฑ์ป้องกันและควบคุมโรคระบาดในสัตว์โรคลัมปี สกิน... วันที่ 27 พ.ค. 64 (ดูู 58)

โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2564

โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2564   ... วันที่ 14 เม.ย. 64 (ดูู 33)

พิธีมอบวุฒิบัตรบัณฑิตน้อย ประจำปีการศึกษา 2564

พิธีมอบวุฒิบัตรบัณฑิตน้อย ประจำปีการศึกษา 2564 พิธีมอบวุฒิบัตรบัณฑิตน้อย ประจำปีการศึกษา 2564โพสต์โดย เทศบาลตำบลชมสะอาด อำเภอเมยวดี จังหวัดร้อยเอ็ด เมื่อ วันจันทร์ที่ 19 เมษายน 2021... วันที่ 9 เม.ย. 64 (ดูู 37)

เวทีประชาธิปไตย ผู้สมัครเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีตำบลชมสะอาด

เวทีประชาธิปไตย ผู้สมัครเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีตำบลชมสะอาด   ลงภาพในกิจกรรมให้ด้วยนะคะ หัวข้อ เวทีประชาธิปไตย ลงวันที่ 22 มีนาคม 2564 โพสต์โดย เทศบาลตำบลชมสะอาด อำเภอเมยวดี จังหวัดร้อยเอ็ด เมื่อ วันจันทร์ที่ 29 มีนาคม 2021 ... วันที่ 22 มี.ค. 64 (ดูู 55)

รับสมัครเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีตำบลชมสะอาด

รับสมัครเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีตำบลชมสะอาด วันที่ 8-12 กุมภาพันธ์ 2564 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลชมสะอาด อำเภอเมยวดี จังหวัดร้อยเอ็ด... วันที่ 8 ก.พ. 64 (ดูู 124)

โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำเทศบาลตำบลชมสะอาด

โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำเทศบาลตำบลชมสะอาด ระหว่างวันที่ 14-16 มกราคม 2564 ณ ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติ อำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด มีจิตอาสาเข้าร่วมประมาณ 50 คน... วันที่ 14 ม.ค. 64 (ดูู 122)

กิจกรรมวันส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสะอาดสามัคคี

กิจกรรมวันส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสะอาดสามัคคี เทศบาลตำบลชมสะอาด อำเภอเมยวดี จังหวัดร้อยเอ็ด... วันที่ 30 ธ.ค. 63 (ดูู 62)

โครงการตั้งจุดบริการประชาชนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2564

เทศบาลตำบลชมสะอาด อำเภอเมยวดี จังหวัดร้อยเอ็ด ตั้งจุดบริการประชาชนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2564 เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชน ที่สัญจรไปมา ให้ได้รับความสะดวก และลดปัญหาการเกิดอุบัติเหตุ ระหว่างวันที่ 29 ธันวาคม 2563 ถึง วันที่ 2 มกราคม 2564... วันที่ 29 ธ.ค. 63 (ดูู 37)

วันลอยกระทง

วันลอยกระทงประจำปี 2563 ... วันที่ 1 พ.ย. 63 (ดูู 130)