การเปิดเผยราคากลางโครงการปรับปรุงถนนลูกรังสาย ถนนลาดยางชมสะอาด-เมยวดี ไปถึงนานายสมบูรณ์ ศรีชนะ ตำบลชมสะอาด อำเภอเมยวดี จังหวัดร้อยเอ็ด

ประกาศเทศบาลตำบลชมสะอาด เรื่อง การเปิดเผยราคากลางโครงการปรับปรุงถนนลูกรังสาย ถนนลาดยางชมสะอาด-เมยวดี ไปถึงนานายสมบูรณ์ ศรีชนะ ตำบลชมสะอาด อำเภอเมยวดี จังหวัดร้อยเอ็ด


ดาวน์โหลดเอกสาร

เทศบาลตำบลชมสะอาด อ.เมยวดี จ.ร้อยเอ็ด

Copyright © 2019. All Rights Reserved.