เทศบัญญัติ

เทศบัญญัติเทศบาลตำบลชมสะอาด ปี 2563   

เทศบัญญัติ 2563   ดาวน์โหลดเอกสาร

เทศบัญญัติเทศบาลตำบลชมสะอาด ปี 2562   

เทศบัญญัติ 2562  ดาวน์โหลดเอกสาร

เทศบาลตำบลชมสะอาด อ.เมยวดี จ.ร้อยเอ็ด

Copyright © 2019. All Rights Reserved.