ข่าวประชาสัมพันธ์

 

ข่าวประชาสัมพันธ์

1.สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน ตั้งแต่เดือน มกราคม - มีนาคม 2562  คลิก  !!

2.สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน ตั้งแต่เดือน เมษายน  -  พฤษภาคม  2562  คลิก  !!

3.สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน ตั้งแต่เดือน  ตุลาคม 2561  - ธันวาคม 2561  คลิก  !!

4.แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ ปีงบประมาณ 2562 คลิก  !!

5.มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง  คลิก  !!

 

ประกาศเทศบาลตำบลชมสะอาด 

1.ประกาศเทศบาลตำบลชมสะอาด เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงสัตว์หรือปล่อยสัตว์ พ.ศ.2563  คลิก  !!

2.ประกาศเทศบาลตำบลชมสะอาด เรื่อง การจัดการมูลฝอย พ.ศ.2563  คลิก  !!

3.ขอประชาสัมพันธ์และเชิญชวนประชาชนที่เข้ามารับบริการหรือติดต่องานราชการกับเทศบาลตำบลชมสะอาด ตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายนอก EIT การประเมิน ITA 2563  คลิก  !!

4.ประกาศเทศบาลตำบลชมสะอาด เรื่อง การจัดงานพาณิชย์ลดราคาช่วยประชาชน Lot 4 ภายใต้โครงการพาณิชย์ร่วมใจสู้ภัย COVID-19 ในวันที่ 27 มิถุนายน 2563  คลิก  !!

เทศบาลตำบลชมสะอาด อ.เมยวดี จ.ร้อยเอ็ด

Copyright © 2019. All Rights Reserved.