การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต

การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

1.แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ  คลิก"

2.ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ  คลิก"

3.ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ  คลิก"

 

การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

1.ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น  คลิก  !!

2.การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม  คลิก  !!

เทศบาลตำบลชมสะอาด อ.เมยวดี จ.ร้อยเอ็ด

Copyright © 2019. All Rights Reserved.